Mount Baker Station Area Development

የ Mount Baker ጣቢያ አካባቢ ልማት

አሁን ምን እየተከናወነ ነው?

ድምጽዎን ሰምተናል እንዲሁም ከ 850 በላይ መልሶችን እንዲሁም በመቶዎች የሚቆጠሩ አስተያየቶችን በግቦቻችን ላይ እንዲሁም ቅድሚያ በምንሰጣቸው ጉዳዮች ላይ ከፌብሩዋሪ 2021 ጀምሮ ተቀብለናል! ሜይ ላይ የዳሰሳ ክለሳ የሚገኝ ሲሆን፣ አከማካሪ ቡድን ጋር ደግሞ ግብረመልስ አግኝተናል። የማህበረሰብ ግብአት በህንጻ ስፍራዎች፣ የክፍት ስፍራ አይነቶች እንዲሁም ቦታዎች እና ሌሎች ቅርጸቶች ሀሳብ ይሰጡናል።  

በ 2021፣ የፕሮጀክት እደሳ እና የስፍራ ሀሳቦች እና ቅርፈጦች መግለጫ ከማህበረሰቡ ጋር የሚጋራ ይሆናል። ከ ጁን 2 - 16 ለማህበረሰብ አባላት በስፍራ ሀሳቦች ላይ እንዲሁም ተጨማሪ ሀሳቦች የመስመር ላይ ዳሰሳ ማግኘት ይቻላል። ሁሉም የዳሰሳ ጥናት መልስ ሰጪዎች $25 ለማሸነፍ ከ Baked from the Hart፣ Little Chengdu፣ ወይም Viengthong ወደ እጣ ይገባሉ!  

የመስመር ላይ ጥያቄ እና መልስ ክፍለጊዜ ወኪሎች Sound Transit፣ እና አማካሪ ቡድን ጋር ከ ጁን 9 ከ 12:00 - 1:00 pm እና 5:00 pm - 6:00 pm ባለው ጊዜ ውስጥ ይገኛል።  

Wednesday, June 16, 12:00 - 1:00 pm

Online: https://bit.ly/3v4fghU | Passcode: 855837

Phone: (253) 215-8782 or (346) 248-7799 | Webinar ID: 828 7922 1298 | Passcode: 855837

Wednesday, June 16, 5:00 - 6:00 pm

Online: https://bit.ly/3zeE9KU | Passcode 235022

Phone: (253) 215-8782 or (669) 900-6833 | Webinar ID: 812 8855 3055 | Passcode: 235022  

ስለዚህ እና ሌሎች የ Mount Baker ፕሮጀክቶች እደሳዎችን ለማግኘት እዚህ ጋር ይመዝገቡ።  

ተሳተፉ

የቤቶች ቢሮ (Office of Housing) ከ (ከሰፈር የማህበረሰብ ስራ አስፈጻሚ ክፍል) Department of Neighborhood's Community Liaison ጋር በመሆን የቋንቋ መድረስን ለ Mount Baker አነስተኛ ንግዶች እና ነዋሪዎች እንዲሁም ለአብዛኛው North Rainier Valley ያቀርባል። አማርና፣ ኬመር፣ ማንደሪን፣ ኦሮምኛ፣ ሶማልኛ፣ ስፔንኛ፣ ትግርኛ እና ቬትናሚዝኛ የሚናገሩ የማህረብ ስራ አስፈጻሚዎች ክፍያ የሚደረግለት ቨርቹዋል የትኩረት ቡድን ጁን ላይ የሚያካሂዱ ሲሆን ይህም የስፍራ ሀሳቦቸን ለማውራት እና ግብረመልስ ለመስጠት ነው።    

እርስዎ ወይም ሌላ የሚያውቁት ሰው የትኩረት ቡድኑን ለመቀላቀል የሚፈልጉ ከሆነ ቢን ጁንግን በ bin.jung@seattle.gov ላይ ያግኙ

关于Mount Baker车站区域开发

目前进展?

在 2021 年 2 月进行的"目标及优先关注事项"问卷调查中,我们聆听了大家的心声,收到了 850 多份问卷答复和数百条评语!问卷摘要将于 6 月发布,已与顾问团队分享了大家的反馈意见。 社区意见将为我们所构思的建筑物位置、休憩空间类型和位置以及其他特点提供参考。  

2021 年 6 月,将与公众分享一次项目更新,并以讲座介绍相关的场地构思和特点。

网上问卷将于 6 月 9 日至 23 日期间进行,社区成员可就各项场地构思发表评语并分享各自的其他想法。所有参与调查的人都将参加抽奖,从 Baked from the Hart、Little Chengdu 或 Viengthong 中赢取 25 美元!市政府机构、Sound Transit 以及顾问团队的线上问答会议也将于 6 月 16 日(星期)下午 12:00 - 1:00 和下午 5:00 - 6:00 举行。  

Wednesday, June 16, 12:00 - 1:00 pm

Online: https://bit.ly/3v4fghU | Passcode: 855837

Phone: (253) 215-8782 or (346) 248-7799 | Webinar ID: 828 7922 1298 | Passcode: 855837

Wednesday, June 16, 5:00 - 6:00 pm

Online: https://bit.ly/3zeE9KU | Passcode 235022

Phone: (253) 215-8782 or (669) 900-6833 | Webinar ID: 812 8855 3055 | Passcode: 235022  

请在此处注册,以了解有关此项目以及其他 Mount Baker 项目的更新。  

请参与

住房办公室 (Office of Housing) 与社区服务部 (Department of Neighborhood) 社区联络计划合作,针对 Mount Baker 街区以及大 North Rainier Valley 地区的小企业和居民进行特定语言的外联工作。各位社区联络员(以阿姆哈拉语、高棉语、普通话、奥罗莫语、索马里语、西班牙语、提格里尼亚语和越南语讲解者)将于 6 月举行付费的线上小组讨论,以讨论各项场地构思并取得反馈。  

如您或您认识的人有兴趣参加小组讨论,请通过电子邮件联系 Bin Jung: bin.jung@seattle.gov

關於Mount Baker車站區域開發

目前進展到哪裡了?

從 2021 年 2 月開始,我們透過目標和優先問卷調查聽到了您的聲音,並收到 850 多個回覆和數百條意見!我們將於五月份發佈調查摘要,也會與顧問團隊共享回饋意見。所有調查受訪者都能參加由 Baked from the Hart、 Little Chengdu,或 Viengthong 舉辦的抽獎活動,有機會贏得 25 美元 !  

社區的投入將為我們提供關於建築物位置、開放空間類型和位置以及其他功能的想法。 2021 年 6 月將公佈專案進度,並簡報地點構想和功能。6 月 2 日至 16 日將進行線上調查,供社區成員評論地點構想並分享其他想法。

6 月 9 日(星期三)中午 12:00 - 1:00 和下午 5:00 - 6:00 也將舉行與市政府機構、Sound Transit 和顧問團隊的線上問答。  

Wednesday, June 16, 12:00 - 1:00 pm

Online: https://bit.ly/3v4fghU | Passcode: 855837

Phone: (253) 215-8782 or (346) 248-7799 | Webinar ID: 828 7922 1298 | Passcode: 855837  

Wednesday, June 16, 5:00 - 6:00 pm

Online: https://bit.ly/3zeE9KU | Passcode 235022

Phone: (253) 215-8782 or (669) 900-6833 | Webinar ID: 812 8855 3055 | Passcode: 235022  

在此處註冊以取得有關此專案以及其他 Mount Baker 專案的最新消息。  

親身參與

Office of Housing(住房辦公室)已與 Department of Neighborhood(社區部門)的 Community Liaison(鄰里聯絡)計畫合作,針對 Mount Baker 一帶及大 North Rainier Valley 地區的小型企業和居民,擴大了語言服務範圍。社區聯絡人員能夠講阿姆哈拉語、高棉語、普通話、奧羅莫語、索馬利亞語、西班牙語、提格利尼亞語和越南語,將於 6 月份舉辦付費的線上焦點小組,以討論地點構想並聽取回饋意見。  

如果您或您認識的某個人有興趣加入焦點小組,請透過 bin.jung@seattle.gov 與 Bin Jung 聯絡。

Guddina Naannoo Buufata Mount Baker

Maaltu Uumamaa Jira Amma?

Sagalee keessan dhageenyee jirra akkasumas deebileen 850 oli fi yaadoleen dhibbaatamni qorannoo keenya Goals and Priorities irratti gaafa Gurraandhala 2021 irraa kaasee nu qaqqabanii jiru! Walitti qabni qorannoo kanaa Waxabajjii kan argamu fi yaadni garee gorsaadhaf qoodamee jira.

Yaadni hawaasaa yaadota keenya iddoowwan ijaarsaa, gosoota fi iddoowwan bakka banaa, akkasumas qaamota biroo irratti irratti qabnu nuuf gabbisa.

Waxabajji 2021 keessa, haareffamni pirojekitii fi dhiyeessi yaada iddoo fi qaamota addaa uummataaf ni qoodamu. Qorannoon kallattiin intarneeta irratti taasifamu miseensonni hawaasaa bakkee irratti yaada akka kennanii fi yaadota dabalataa akka qoodaniif jecha Waxabajjii 9 - 23 ni argama. Deebistoonni qu'annoo hundi Baked from the Hart, Little Chengdu, yookan Viengthong irraa $25 mo'achuuf carara ni yaalu!  

Sagantaan Gaaffii fi Deebii sarara intarneetii irratti ejensiiwwan Magaalaa, Sound Transit, fi garee gorsituu waliin gaafa Roobii, Waxabajjii 16, sa'aatii 12:00 - 1:00 pm fi 5:00 pm - 6:00 pm tti kan raawwatamu ta'a.  

Wednesday, June 16, 12:00 - 1:00 pm

Online: https://bit.ly/3v4fghU | Passcode: 855837

Phone: (253) 215-8782 or (346) 248-7799 | Webinar ID: 828 7922 1298 | Passcode: 855837  

Wednesday, June 16, 5:00 - 6:00 pm

Online: https://bit.ly/3zeE9KU | Passcode 235022

Phone: (253) 215-8782 or (669) 900-6833 | Webinar ID: 812 8855 3055 | Passcode: 235022

Odeeffannoo haaraa waa'ee kanaatii fi Piroojekitii biroo Mount Baker'f asitti galmaa'aa.  

Irratti hirmaadhaa

Office of Housing, hariiroo ummuu afaan isaanitiin daldaloota xixiqqoo fi jiraattota ollaa Mount Baker fi North Rainier Valley keessa jiraatan irratti xiyyeeffatu rawwachuuf, sagantaa Department of Neighborhood's Community Liaison waliin shariika ta'ee jira. Bakka Buutotnni Hawaasa (Community Liaisons) afaan Amaariffaa, Khmer, Mandariin, Oromiffa, Somaaliffa, Tigiriffaa fi Veetinaamiffa dubbatanii, Waxabajjii keessa yaada bakkee irratti mari'achuuf fi yaada duub-deebii argachuuf mariiwwan gareewwan xiyyeeffannaa virchuwaalii kaffaltii qabu ni qopheessu.  

Yoo isin yookaan namni biraan isin beektan garee xiyyeeffannaa kana galuuf fedha qabaattan, maaloo Bin Jungn karaa bin.jung@seattle.gov quunnamaa.

Horumarinta Aaga Boosteejada Tareenka ee Mount Baker

Maxaa Socda Iminka?

Waxa aanu maqalnay codkaaga oo waxa nasoo gaadhay wax ka badan 850 jawaabood iyo boqalaal faalo oo ku saabsan xog uruurinteeda Yoolasheena iyo Mudnaanteeda ee Febraayo 2021! Guudmarka xog uruurinta waxaa la heli doonaa Juun, oo jawaabtaada waxaa lala wadaagay kooxda la talinta.  

Macluumaadka aanu ka helno bulshada ayaa lagu samayn doonaa fikirada goobaha dhismaha, nooca meelaha banaan iyo goobaha, iyo wixii kale ee ay yeelanayaan.

Juun 2021, macluumaad cusub ee mashruuca iyo bandhigyada fikirada goobta iyo waxyaabaha ay yeelanayso ayaa lala wadaagi doonaa shacabka. Xog uruurin onleyn ah ayay heli doonaan Juun 9 - 23 xubnaha bulshada si ay uga faaloodaan fikirka goobta oo ay u wadaagaan wixii fikir ah ee dheeraad ah ee ay qabaan.  

Madalaha S&J ee onleynka ah ee hay'adaha Magaalada  Sound Transit, iyo kooxda la talinta waxay dhici doontaa Arbaco, Juun 16 laga bilaabo 12:00 - 1:00 duhurnimo iyo 5:00 - 6:00 galabnimo.  

Wednesday, June 16, 12:00 - 1:00 pm

Online: https://bit.ly/3v4fghU | Passcode: 855837

Phone: (253) 215-8782 or (346) 248-7799 | Webinar ID: 828 7922 1298 | Passcode: 855837  

Wednesday, June 16, 5:00 - 6:00 pm

Online: https://bit.ly/3zeE9KU | Passcode 235022

Phone: (253) 215-8782 or (669) 900-6833 | Webinar ID: 812 8855 3055 | Passcode: 235022 

Iska duwaan geli halkan si aad u hesho macluumaadka ugu danbeeyay ee mashruuca iyo mashaariicda kale ee Mount Baker.  

Ka Qayb Gal

Xafiiska Guryayntu waxay iska kaashadeen barnaamijka Wakiilka Bulshada ee Waaxda Xaafadaha si ay u qabtaan wacyigelin luuqada lagu bixiyo oo lagu bartilmaameedsado ganacsyada yaryar iyo dadka deegaanka ee xaafada Mount Baker iyo North Rainier Valley oo dhan. Wakiilada Bulshada oo ku hadlaya Amharic, Khmer, Mandarin, Oromo, Somali, Spanish, Tigrinya, iyo Tiidnaamiis ayaa qaban doona madasha lacagta lagu bixinayo ee maqal iyo muuqaalka ah ee kooxda diirada la saaray Juun si looga wada hadlo fikirka goobta oo loona helo fikirka.  

Hadii adiga, ama qof aad garanayso uu doonayo inuu ku biiro kooxda diirada la saaray, fadlan kala xidhiidha Bin Jung bin.jung@seattle.gov.Desarrollo del área de la estación Mount Baker

¿Qué está sucediendo ahora?

Les solicitamos su opinión y recibimos más de 850 respuestas y cientos de comentarios sobre la encuesta de objetivos y prioridades que se realizó en febrero de 2021. En mayo, estará disponible un resumen de la encuesta. Mientras tanto, los comentarios constructivos ya se enviaron al equipo asesor. El aporte de la comunidad orientará nuestras ideas para construir las instalaciones, pensar tipos de espacios abiertos y demás características.  

En junio de 2021, se compartirá con el público una actualización del proyecto y una presentación de ideas y características del lugar. Desde el 2 al 16 de junio, estará disponible una encuesta en línea para que los miembros de la comunidad hagan comentarios sobre ideas para el lugar y compartan su opinión. Todos los participantes de la encuenta ingresarán a un sorteo para ganar $25 de Baked from the Hart, Little Chengdu, o Viengthong.  

Las sesiones de preguntas y respuestas en línea con agencias de la ciudad, Sound Transit y el equipo asesor se llevarán a cabo el miércoles 9 de junio de 12:00 p. m. a 1:00 p. m. y de 5:00 p. m. a 6:00 p. m.  

Wednesday, June 16, 12:00 - 1:00 pm

Online: https://bit.ly/3v4fghU | Passcode: 855837

Phone: (253) 215-8782 or (346) 248-7799 | Webinar ID: 828 7922 1298 | Passcode: 855837  

Wednesday, June 16, 5:00 - 6:00 pm

Online: https://bit.ly/3zeE9KU | Passcode 235022

Phone: (253) 215-8782 or (669) 900-6833 | Webinar ID: 812 8855 3055 | Passcode: 235022  

Regístrese aquí para recibir las últimas noticias acerca de este y otros proyectos de Mount Baker.

Participe

La Oficina de Vivienda se asoció con el programa de coordinación de la comunidad (Community Liaison) del Departamento del Vecindario (Department of Neighborhood), con el fin de realizar actividades comunitarias en diferentes idiomas, orientadas a pequeños comercios y residentes del vecindario de Mount Baker y gran parte del norte de Rainier Valley. Los coordinadores comunitarios que hablan amhárico, jemer, mandarín, oromo, somalí, español, tigriña o vietnamita organizarán grupos de discusión virtual en el mes de junio, para compartir ideas para el lugar y obtener comentarios constructivos.  

Si a usted o alguien conocido le interesa unirse a un grupo de discusión, comuníquese con Bin Jung a través de bin.jung@seattle.gov.

Development ng Lugar ng Istasyon ng Mount Baker

Ano ang Nangyayari Ngayon?

Narinig ka namin at nakatanggap kami ng mahigit 850 tugon at daan-daang komento sa aming survey na Mga Layunin at Priyoridad (Goals and Priorities) mula noong Pebrero 2021! May buod ng survey na magiging available sa Hunyo, at ibinahagi na sa consultant team ang feedback. Makakatulong sa amin ang opinyon ng komunidad na magkaroon ng mga ideya tungkol sa mga lokasyon ng gusali, uri at lokasyon ng mga bakanteng espasyo, at iba pang feature.  

Sa Hunyo 2021, may update sa proyekto at presentasyon ng mga ideya tungkol sa site at mga feature nito na ibabahagi sa publiko. May online survey na magiging available mula Hunyo 9 - 23 para makapagkomento ang mga miyembro ng komunidad sa mga ideya tungkol sa site at makapagbahagi sila ng mga karagdagang opinyon.  

Magsasagawa rin ng mga online na session ng Q&A kasama ang mga ahensya ng Lungsod, Sound Transit, at ang consultant team sa Miyerkules, Hunyo 16, mula 12:00 - 1:00 pm at mula 5:00 pm - 6:00 pm.  

Wednesday, June 16, 12:00 - 1:00 pm

Online: https://bit.ly/3v4fghU | Passcode: 855837

Phone: (253) 215-8782 or (346) 248-7799 | Webinar ID: 828 7922 1298 | Passcode: 855837  

Wednesday, June 16, 5:00 - 6:00 pm

Online: https://bit.ly/3zeE9KU | Passcode 235022

Phone: (253) 215-8782 or (669) 900-6833 | Webinar ID: 812 8855 3055 | Passcode: 235022  

Mag-sign up dito para sa mga update tungkol dito at sa iba pang proyekto sa Mount Baker.  

Makiisa

Nakipagtulungan ang Tanggapan ng Pabahay (Office of Housing) sa programang Liaison ng Komunidad (Community Liaison) ng Departamento ng Kapitbahayan (Department of Neighborhood) para magsagawa ng outreach, na nasa pangunahing wikang ginagamit, na nagta-target ng maliliit na negosyo at mga residente sa komunidad ng Mount Baker at sa North Rainer Valley at mga kalapit na lugar nito. Ang Mga Liaison ng Komunidad na nagsasalita sa mga wikang Amharic, Khmer, Mandarin, Oromo, Somali, Spanish, Tigrinya, at Vietnamese ay magho-host ng mga may bayad na virtual na focus group sa Hunyo para tumalakay ng mga ideya tungkol sa site at makakuha ng feedback.  

Kung ikaw o ang isang kakilala mo ay interesadong sumali sa isang focus group, makipag-ugnayan kay Bin Jung sa bin.jung@seattle.gov.

ቦታ ልምዓት መደበር Mount Baker (ማውንት ቤከር)

ሕጂ እንታይ የጋጥም ኣሎ?

ድምጽኹም ሰሚዕና ካብ ለካቲት 2021 ኣትሒዙ ብዛዕባ ሸቶታትናን ቀዳምነት እንህቦ ነገራትን እተገብረ መጽናዕቲ ልዕሊ 850 መልስን ብኣማእታት ዚቝጸር ርእይቶታትን ረኺብና ኢና! ኣብ ሰነ ጽማቝ ሓሳባት መጽናዕቲ ኽትረክብ ኢኻ፣ እቲ ግብረመልሲ ናብታ ጕጅለ ኣማኸርቲ ቀሪቡ እዩ።  

ናይ ማሕበረሰብ ሓሳባትት ብዛዕባ ናይ ህንጻ ቦታታት፣ ዓይነታትን ቦታታትን መናፈሻ ከምኡውን ብዛዕባ ኻልእ መዳያት ዘሎና ሓሳባት ክሕብር ኢዩ። ኣብ ሰነ 2021፣ ብዛዕባ ናይቲ ወብ ሳይት ሓሳባትን ዓንቀጻትን ዚገልጽ ምትዕርራይን ኣቀራርባን ፕሮጀክት ንህዝቢ ክግለጽ እዩ። ኣባላት ማሕበረሰብ ብዛዕባ እቲ ኣብ ወብ ሳይት ዘሎ ሓሳባት ሓሳብ ምእንቲ ኺህቡን ተወሳኺ ሓሳባት ምእንቲ ኼካፍሉን ካብ 9 - 23 ሰነ ብኢንተርነት መጽናዕቲ ኺግበር እዩ። ኵሎም እቶም መልሲ ዝሃቡ $25 ንምርካብ ኣብ ዕጫ ክኣትዉ ኢዮም ካብ Baked from the Hart, Little Chengdu, ወይ Viengthong!  

ብኢንተርነት ምስ ትካላት ከተማ ዚግበር ሕቶን መልስን, Sound Transit, እታ ጕጅለ ኣማኸርቲ ድማ ረቡዕ ክትካፈል እያ፣ ኣብ ሰነ 16 ካብ 12:00 - 1:00 pm ከምኡውን 5:00 pm - 6:00 pm።  

Wednesday, June 16, 12:00 - 1:00 pm

Online: https://bit.ly/3v4fghU | Passcode: 855837

Phone: (253) 215-8782 or (346) 248-7799 | Webinar ID: 828 7922 1298 | Passcode: 855837  

Wednesday, June 16, 5:00 - 6:00 pm

Online: https://bit.ly/3zeE9KU | Passcode 235022

Phone: (253) 215-8782 or (669) 900-6833 | Webinar ID: 812 8855 3055 | Passcode: 235022  

ብዛዕባ እዝን ብዛዕባ ኻልእ ኣብMount Baker እተሰርሑ ፕሮጀክትታትን ዚገልጽ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብዚ ተመዝገብ።  

ተሳተፍ

ቤት ጽሕፈት መንበሪ ኣባይቲ ምስ ክፍሊ ናይ ከባቢ ማሕበረሰብ ርክባት ፕሮግራም ብምትሕብባር ነቶም ኣብ ከባቢ Mount Baker ከምኡውን ኣብ greater North Rainier Valley ዝርከቡ ንኣሽቱ ንግድን ተቐማጦን ንምጥቃዕ ብቛንቋታት ዝግበር ዕዮ ይመርሕ። እቶም ኣምሓርኛ፣ ክመር፣ ማንድሪን፣ ኦሮሞ፣ ሶማሊ፣ ስፓኒኛ፣ ትግርኛ ከምኡውን ቬትናምኛ ዝዛረቡ ማሕበረሰብ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ሰነ ብዛዕባ እቲ ወብ ሳይት ዝገልጽ ሓሳባት ንምምይያጥን መልሲ ንምርካብን ደሞዝ ዝኽፈሎ ናይ ወብ ሳይት ኣትኵሮ ዚግበረሉ ጕጅለታት ከዳልዉ ኢዮም።  

ንስኻ ወይ እትፈልጦ ሰብ ምስ ሓደ ኣትኵሮ ዚግበረሉ ጕጅለ ክትጽንበሩ እንተ ደሊኹም ብኽብረትኩም በዚ ዝስዕብ አድራሻ ምስ Bin Jung ተራኸብ bin.jung@seattle.govPhát Triển Khu Vực Nhà Ga Mount Baker

Hoạt Động Nào Đang Diễn Ra Ngay Lúc Này?

Chúng tôi đã lắng nghe ý kiến của quý vị và đã nhận được hơn 850 câu trả lời và hàng trăm nhận xét trong cuộc thăm dò về Mục Tiêu và Ưu Tiên được thực hiện từ tháng 2 năm 2021! Bản tóm tắt kết quả thăm dò sẽ được cung cấp vào tháng 5, trong khi đó các phản hồi của quý vị đã được chia sẻ với nhóm tư vấn.  

Ý kiến đóng góp của cộng đồng sẽ cung cấp thông tin đầu vào cho các ý tưởng của chúng tôi về địa điểm xây dựng các công trình, các loại hình và vị trí đặt không gian mở, cũng như các đặc điểm khác.

Vào tháng 6 năm 2021, bản cập nhật dự án và bản trình bày các ý tưởng và đặc điểm của khu vực này sẽ được chia sẻ với công chúng. Một cuộc thăm dò trực tuyến sẽ được thực hiện từ ngày 2 đến ngày 16 tháng 6 để các thành viên cộng đồng nhận xét về các ý tưởng xây dựng khu vực và chia sẻ những suy nghĩ bổ sung. Tất cả những người trả lời khảo sát sẽ được tham gia quay số trúng thưởng để giành được $25 từ Baked from the Hart, Little Chengdu, hoặc Viengthong!  

Phiên Hỏi Đáp trực tuyến với các cơ quan của Thành phố, Sound Transit và nhóm tư vấn cũng sẽ được tổ chức vào thứ Tư, ngày 9 tháng 6, từ 12:00 - 1:00 CH và 5:00 CH - 6:00 CH.  

Wednesday, June 16, 12:00 - 1:00 pm

Online: https://bit.ly/3v4fghU | Passcode: 855837

Phone: (253) 215-8782 or (346) 248-7799 | Webinar ID: 828 7922 1298 | Passcode: 855837  

Wednesday, June 16, 5:00 - 6:00 pm

Online: https://bit.ly/3zeE9KU | Passcode 235022

Phone: (253) 215-8782 or (669) 900-6833 | Webinar ID: 812 8855 3055 | Passcode: 235022  

Đăng ký ở đây để nhận thông tin cập nhật về dự án này và các dự án khác tại Mount Baker.  

Hãy tham gia

Office of Housing (Văn Phòng Gia Cư) đã phối hợp với chương trình Community Liaison (Tiếp Cận Cộng Đồng) của Department of Neighborhood (Sở Quản Lý Khu Vực) tiến hành tiếp cận bằng ngôn ngữ nhắm mục tiêu đến các doanh nghiệp nhỏ và cư dân ở khu vực Mount Baker và vùng North Rainier Valley mở rộng. Các cán bộ thuộc chương trình Tiếp Cận Cộng Đồng nói được tiếng Amharic, tiếng Khmer, tiếng Quan Thoại, tiếng Oromo, tiếng Somali, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tigrinya và tiếng Việt sẽ dẫn dắt các buổi thảo luận nhóm tập trung trực tuyến có trả phí vào tháng 6 để thảo luận về các ý tưởng xây dựng khu vực và tiếp nhận phản hồi.  

Nếu quý vị hoặc ai đó mà quý vị biết quan tâm đến việc tham gia vào nhóm tập trung, vui lòng liên hệ Bin Jung tại bin.jung@seattle.gov.